Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Språk, texter och struktur

Dessa riktlinjer baserar sig främst på universitetets språkpolicy samt generella råd kring att skriva för webben från DIGG:s webbriktlinjer för offentliga verksamheter.

Snabblänkar till sidinnehållet

 

Anpassa språket

Generellt gäller att språket på lu.se ska vara

 • vårdat, enkelt och begripligt (Språklagen)
 • anpassat för besökaren
 • skrivet i du-form med aktiva verb

Låt gärna någon ur målgruppen för den specifika sidan läsa texten och ge feedback.

Du kan också enkelt få en uppfattning om hur lätt- eller svårläst en text är genom att använda läsbarhetsverktyget LIX. Det framräknade värdet bör inte överskrida 50 annat än i undantagsfall, och gärna runt 40 som mest.

Gå till lix.se

Tips för att enkelt öka läsbarheten:

 • Byt ut onödigt krångliga ord
 • Dela upp långa meningar

 

Skapa struktur – ge läsaren god överblick

Användarna kommer oftast till lu.se i ett särskilt syfte, och skumläser därför våra webbsidor i sin jakt på information. Genom att skapa sidor som är enkla att överblicka kan vi hjälpa besökaren att snabbt hitta rätt.

Skapa överblick och struktur på sidorna genom att använda

 • relevanta sidrubriker
 • mellanrubriker. Erfarenheten visar att många besökare helt hoppar över texter som saknar mellanrubriker.
 • punktlistor vid uppräkning
 • nya stycken ofta. Ungefär tre rader i varje stycke ger god läsbarhet. Det underlättar även läsning på mobiltelefon, där raderna i varje stycke blir betydligt fler.
 • ny mening ofta. Variera längden mellan 5 och 20 ord, med flest korta meningar.
   

Undvik:

 • Negationer. Ordet ”inte” är svårhanterat för både hjärnor och automatiska översättningsverktyg. Skriv till exempel hellre "Kom ihåg att..." än "Glöm inte...", och "Det är förbjudet att..." i stället för "Du får inte..."
 • Förkortningar (m.m., bl.a., t.ex, etc.). Läsbarheten ökar när orden skrivs ut. Skriv inte heller LU, utan Lunds universitet (med litet u på svenska). Du kan också använda ”universitetet” eller ”vi” beroende på vad som passar bäst i sammanhanget.
 • Fetmarkering, annat än i undantagsfall, exempelvis för enstaka, betonade ord
 • Kursiv text – som är svårläst i längre texter på bildskärm. Undantag för enstaka ord, se nedan:

 

Ord på avvikande språk – kursivera och formatera rätt

Webbsidorna på lu.se har svenska förinställt som standardspråk i koden, vilket bland annat innebär att skärmläsare läser texten med svenskt uttal. För att enstaka ord på annat språk (engelska, danska osv) ska uttalas korrekt behöver dessa märkas upp i editorn (ikonen närmast till vänster om den numrerade punktlistan).

Tänk också på att i brödtext ska även ord, titlar etc på främmande språk kursiveras. Det är enda gången kursivering används på webbplatsen.

skärmdump från Drupal 8 edit-läge

 

Använd punktlistor – och formatera dem rätt!

Listor används för att underlätta överskådligheten vid uppräkningar av exempelvis ord/element och länkar. Använd formaten ”punktlista” eller ”numrerad lista” inne i editorn i Drupal, så kodas de automatiskt som listor i html. Detta gör att hjälpmedel, som används för exempelvis uppläsning av innehåll, hanterar det på ett bra sätt för användaren.

Använd punktlistor när en uppräkning omfattar tre eller fler ord/element/länkar. Om ingen uppenbar logisk ordning finns för det som räknas upp kan alfabetisk ordning vara ett bra sätt att underlätta för läsaren. Utelämna kommatecken i listorna.

Använd numrerad lista endast när punkterna i listan kommer i en faktisk följd, exempelvis så här:

 1. Starta dator
 2. Skriv ditt användarnamn
 3. Skriv ditt lösenord
 4. Klicka på OK
   

Gör tydliga, rätt formaterade mellanrubriker

Tydligt formulerade mellanrubriker, som anger vad texten handlar om, hjälper också läsaren att navigera på sidan.

Mellanrubriken bör innehålla en upplysning – inte en fråga.

Använd formaten H2 (”Heading 2”) eller H3 (”Heading3”) i editorn i Drupal när du skriver mellanrubriker, så formateras de rätt, och kodas automatiskt med korrekta taggar i html.

Detta gör att hjälpmedel, som används för exempelvis uppläsning av innehåll, hanterar det på ett bra sätt för användaren. (Varje sida har också en H1-a - som består av huvudrubriken på sidan).

Tänk på att alltid i första hand använda H2-rubriken för dina mellanrubriker, och välj bara H3 om det verkligen handlar om en underrubrik till en H2-a. Annars fungerar inte hjälpmedlen som de ska.
 

Rensa inkopierad text från formateringskod

Om du kopierar in text till en webbsida från exempelvis Word är det viktigt att du får bort eventuell "skräpkod", som annars följer med in på sidan och kan skapa problem för besökare som använder hjälpmedel.

Använd kommandot kringla + shift + v (på Mac) eller ctrl + shift + v (i Windows) när du klistrar in texten, så rensas den från gammal formatering.

 

Sidansvarig: