Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Startsida

Startsidan ska vara en språngbräda ut till webbplatsens innehåll för tilltänkta målgrupper. Startsidan brukar i regel skapas sist, när det huvudsakliga innehållet på plats och är redo att lansera webbplatsen.

Startsidan är den enda innehållstyp (skapad av en användare) som innehåller en listvy för nyheter och händelser.

En startsida kan innehålla:

A) Bildspel
B) Nyheter
C) Kalendarium (händelser)
D) Högerspalt: Puffar och faktarutor

Startsidan är från http://www.soclaw.lu.se. Klicka på bilden för att förstora

Placering av innehåll

Startsidan är indelad i två områden:

  • Huvudinnehåll
  • Högerspalt

I båda dessa områden kan du kombinera vilken typ av innehåll som ska visas och på så sätt bygga upp ett eget utseende för startsidan. Här är ett exempel på hur ett innehåll på startsidan kan flyttas runt för att ändra dess utseende.

Skapa startsidan

Eftersom startsidan kan se ut på många olika sätt blir det svårt att gå igenom alla variationer i den här instruktionen. Syftet är att du ska få en känsla över hur administrationsgränssnittet ser ut och hänger ihop med utseendet på startsidan, så att du kan skapa en variant som passar er.

I det här exemplet ska vi skapa en startsida som innehåller följande:

  • Bildspel
  • Puffar under bildspelet
  • Nyhetslista under bildspelet
  • Faktaruta i högerspalten
  • Kalendarie i högerspalten

1. I menyn "Innehåll", välj "Lägg till nytt innehåll" och klicka på "Startsida".

Titel och beskrivning

1. I textfältet "Titel", ange startsidans titel (obligatorisk), till exempel "Startsida".

2. I Textrutan "Beskrivning", ange en övergripande beskrivning av er webbplats. Denna text används bland annat av sökmotorer för att det ska bli lättare att hitta er webbplats. Tänk på att använda nyckelord.

Bildspel

Bildspelet ligger högst upp på sidan och bör bestå av en huvudbild, titel och en förklarande text (så besökaren förstår vart man hamnar om man klickar på bildspelet). Bildspelet skapas på samma sätt som en mindre puff med skillnaden att huvudbilden har en annan storlek (99px * 99px).

Denna instruktion tar inte upp hur man skapar "puffen" för bildspelet, utan det kan du läsa om här:

3. I fältet "Bildspel", klicka på länken "Skapa Puff".

Vill du ha fler bilder i bildspelet, kan du lägga till dessa genom att klicka på knappen "Lägg till ytterligare alternativ".

Använd en befintlig puff

Har man redan en puff som man vill använda i bildspelet kan man söka efter den via textfältet (se bild nedan).

Puffar under bildspelet

4. I fältet "Puffar", klicka på länken "Skapa puff" för att lägga till en ny puff.

A) Man kan också återanvända puffar som redan har skapats i andra sammanhang. Placera textmarkören i textfältet och skriv puffens titel som du vill använda.

B) Om du vill lägga till flera puffar (max 3st), klicka på knappen "Lägg till ytterligare puffar". En ny rad för att lägga till puff skapas.

Nyhetslista

På startsidan finns det möjlighet att ha en nyhetslista med de senast skapade artiklarna.

5. I fältet "Nyheter", klicka i checkrutan "Show news on front page", om du vill att nyhetslistan ska visas på startsidan. Annars kommer den att vara dold.

Som standard kommer nyhetslistan att presenteras under bildspelet och puffarna i huvudinnehållet (om dessa är skapade).

6. Vill man att nyhetsvisningen skall ligga i högerspalten, klicka i checkrutan "Show news on the right side".

Till nyhetslistan kan man ha något som kallas "Utvald nyhet". Utvald nyhet presenteras ovanför den ordinarie nyhetslistan med syfte att lyfta fram en specifik nyhet. Den utvalda nyheten behöver inte vara den senaste, utan beror helt på vilken ni anser bör ligga där. Att använda utvald nyhet är inte obligatoriskt utan kan användas efter behov.

7. I Textfältet "Vald artikel", sök på artikelns titel och välj sedan vilken som skall användas.

Genom att klicka på länken "Skapa artikel" kan man direkt skapa en ny artikel som man vill ska visas som utvald nyhet. Läs mer här om hur du skapar en artikel.

Man kan också ändra utseendet på nyhetslistan.

8. I fältet "Nyhetslista", klicka i de checkrutor som anger hur nyhetslistan skall presenteras.

A) Kryssa i checkrutan "Visa bilder" om du vill att artikelns huvudbild skall visas i nyhetslistan.

B) Checkrutan "Visa en kort beskrivning" anger om man vill att delar av ingressen alt. brödtexten skall presenteras.

C) "Visa kategorier" visar om artikeln tillhör en specifik kategori.

Nedan visas ett exempel på hur nyhetslistan kan se ut i huvudinnehållet, samt i högerspalten.

A) Nyhetslista med huvudbild, kort beskrivning, utan kategorier.
B) Nyhetslista i högerspalten med huvudbild, utan kort beskrivning och kategorier.

Kalendarium

9. I fältet "Kalendarium", klilcka i checkrutan "Show calender on startpage" om du vill att kalendariet skall visas på startsidan. Som standard placeras kalendariet i huvudinnehållet under bildspelet, puffarna och nyhetslistan.

A) Klicka i checkrutan "Show calender on the right side", om du vill att kalendariet ska placeras i högerspalten. Om du har valt att placera nyhetslistan och kalendariet i högerspalten kommer kalendariet ligga under nyhetslistan.

B) Använd checkrutan "Place the calender above news" för att lägga kalendariet ovanför nyhetslistan.

Puffar och faktarutor i högerspalten

10. Använd fältet för puffar och faktarutor för att skapa nya eller använda befintligt material.

Fältet används på samma sätt som ovan, se här.

Faktaruta

A) Klicka på länken "Skapa faktaruta" för att skapa en ny faktaruta, eller använd textfältet för att söka fram en befintlig.

Läs mer: Vad är en faktaruta och hur skapar man den?

Puffar och faktarutor kommer som standard att lägga sig under både nyhetslista och kalendarie (om dessa finns).

11. Klicka i checkrutan "Place promos nad page fact on top in the right side column", för att placera puffarna och faktarutan överst.

Ange menylänk och publicera

12. Längst ner hittar man fliken "Inställningar för meny". Klicka i checkrutan "Ange som en menylänk" om du vill att startsidan ska ligga i webbplatsens informationsstruktur.

13. I rullistan "Ovanliggande val" väljer du var i informationsstrukturen startsidan ska ligga. Startsidan bör ligga direkt under huvudmenyn.

14. Klicka på "Spara och publicera"

Klicka på "Spara utkast" om du vill fortsätta redigera och publicera vid ett annat tillfälle.


Relaterade länkar


Vid frågor, vänligen kontakta servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.

Sidansvarig: