Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Händelser

INNEHÅLL I EN HÄNDELSE  |  SKAPA EN HÄNDELSE  |  MEDIA  |  DELA HÄNDELSE


Lokal- eller global kalendariepublicist

Följande roller kan tilldelas publicister av respektive webbplatsansvarig, alt. samwebb-representant:

Lokal publicist

För att publicera händelser i det lokala kalendariet på en enskild webbplats loggar du in på webbplatsen med ditt Lucat-ID.

Global publicist

För att publicera en händelse i ett kalendarie på en- eller flera webbplatser samtidigt måste du logga in på lu.se

1. Logga in med ditt lucat-ID http://www.lu.se/user

Innehåll i en händelse

En händelse kan innehålla följande:

  1. Rubrik
  2. Huvudbild
  3. Ingress
  4. Brödtext - Brödtexten kan även innehålla bild, länkar och media (youtube).
  5. Information om händelsen - Innehåller tid, ort och kontaktinformation.
  6. Information om händelsen i en faktaruta

Skapa en händelse

1. I menyn "Innehåll", välj "Lägg till innehåll" och därefter "Händelse".

2. I textfältet "Titel" (A) skriver du händelsens huvudrubrik (obligatorisk)

3. Skriv ingressen i fältet "Ingress" (B).

4. Skriv in händelsens beskrivning (C) i textfältet "Body" (obligatorisk). Kom ihåg att du kan använda länkar, bilder och media i texten.

5. I fältet "Tid" anger du tiden för händelsen. Du kan välja mellan start- och slutdatum.

6. I textfältet "Plats" (Location) anger du vart händelsen skall äga rum.

7. I rullistan "Typ av arrangemang" (Category) väljer du vilken typ av händelse det är (detta fält är obligatorisk).

8. Ange en kontaktpersonens E-postadress i fältet "Kontakt" (Contact).

Media

9 I fältet "Media" anger du händelsens huvudbild. En händelse kan ha flera bilder.

Automatisk bildbeskärning i händelser på lu.se

Om du lägger in en huvudbild i en händelse på lu.se enligt instruktionerna ovan kommer den även att visas i listan över händelser (www.lu.se/events). I listvisningen är bilderna helt kvadratiska, och därför beskärs alla huvudbilder med annat format automatiskt i Drupal. Beskärningen utgår från bildens mitt (se nedan).

Vissa händelser visas dessutom på sidan Utvalda evenemang (www.lu.se/events/utvalda). Där har bilden ett liggande format, och även här gör Drupal en automatisk beskärning som utgår från bildens mitt. En liggande huvudbild beskärs då förhållandevis lite, medan en stående får en kraftig beskärning (se nedan).

 

Dela händelsen med en- eller flera webbplatser

För att kunna dela händelsen på en- eller flera webbplatser måste du var inloggad på lu.se. Funktionen finns alltså inte tillgänglig på er lokala webbplats.

1. Markera checkrutan "Visa på lu.se", om du vill att händelsen skall publiceras på lu.se

För att dela händelsen med en annan webbplats:

2. Skriv webbplatsens titel i textfältet "Kalender ID", eller klicka i textfältet för att se dina alternativ. Du kan välja ett eller flera alternativ.

Dessa båda alternativ kan du kombinera som du vill. Endast publicera på lu.se, endast publicera på annan webbplats, eller publicera på båda.

Publicera händelsen

1. Klicka på knappen "Spara" för att publicera händelsen.


Vid frågor, vänligen kontakta servicedesk [at] lu [dot] se

Ange alltid webbplatsens eller sidans URL som ärendet gäller.

Sidansvarig: