Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Se resultat från webbformulär

Så får du koll på dina data
Du som använder ett webbformulär på din Drupal-sajt kan få ett mejl varje gång en användare skickar in formuläret. Men för att skaffa dig en överblick över vad som skickats in finns det bättre sätt.

Video: Se resultat från webbformulär

 

För att se alla formulär som finns på din Drupal-sajt, välj "Innehåll" och därefter "Webbformulär" i menyn. 

Skärmdump på lista över webbformulär.
I listan över webbformulär finns flera olika alternativ för att granska datan.

I listan finns kolumnen "Visa" med flera olika alternativ för att granska datan från de inskickade formulären. 

Resultat: Här listas alla inskickade svar och man kan också se vilken tid och från vilken IP-adress de skickats. Listan innehåller också en kolumn som visar vilken Drupal-användare som skickat in formuläret. I vårt fall är det nästan uteslutande användaren Gäst. Observera att själva datan som användaren angivit inte syns här – bara metadata om svaren. Läs mer om svaren från användaren under Tabell nedan.

Analys: Här kan man analysera formulärdatan på ett mera övergripande plan genom att låta Drupal sammanställa statistik. Första gången man går in här måste man välja vilka fält man vill se statistik för. Har man exempelvis ett fält där användaren ska mata in en e-postadress, kan man se hur vanligt det är att fältet lämnats tomt. 

Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt.
All statistik är inte nödvändigtvis intressant, till exempel genomsnittslängden på orden i e-postadressen.

Tabell: Här får man en översiktlig sammanställning av vad användarna faktiskt svarat i de formulär de skickat in.

Mejlen man får fungerar ju bra som en påminnelse för sådant som behöver tas omhand genast, till exempel om formuläret handlar om någon typ av beställning.

Är det i stället en utvärdering är kanske den totala bilden intressantare än enskilda svar, och då ger tabellvyn en utmärkt översikt.

Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt.
Under "Tabell" får man en tydlig sammanställning av vad användarna skickat in i sina formulär.

Ladda ned: Om man inte nöjer sig med överblicken över rådatan, utan vill gå längre i sina analyser, behöver man ett annat program.

Ett första steg är då "Ladda ned" där man kan få ut datan från Drupal och i stället bearbeta den vidare i exempelvis Excel för att skapa tabeller eller diagram. 

Skärmdump från Drupals administrationsgränssnittt.
Det finns gott om valmöjligheter för den som vill exportera formulärdata för vidarebehandling i ett annat program.

Här finns en rad inställningar som gör att man kan anpassa filen man exporterar efter olika behov. Exempelvis bestämmer man själv om datan ska exporteras till en Excel-fil eller som teckenseparerad data (väljer man kommatecken som separationstecken får man en vanlig csv-fil).

  • Under "Select list options" väljer man bland annat om alternativ ska presenteras i skilda eller sammanslagna kolumner.
  • Under "Included Export components" kan man passa på att bocka ur en del metadata som användarnamn och IP-adresser som kanske mest skymmer sikten. 
  • "Download range options" innehåller olika alternativ för att avgränsa exporten till exempelvis vissa datum.
Sidansvarig: