Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Så arbetar du med textredigeraren

Nästan oavsett vilken innehållstyp du skapar i Drupal kommer du att författa delar av texten i textredigeraren. Därför är det viktigt att du känner dig hemma med den och dess funktioner.

Du som skrivit texter i Microsoft Word kommer snabbt att känna igen dig i textredigeraren. Flera av funktionerna därifrån återfinns även här. Men det finns också sådant som är specifikt för webben, exempelvis länkar och ankare.

Skärmklipp på textredigeraren i Drupals administrationsgränssnitt
Textredigeraren är ett verktyg som webbpublicisten behöver vara ordentligt hemtam i.

Ovanför själva rutan där texten matas in finns en rad olika knappar. Om webbläsaren täcker hela skärmens bredd är knapparna fördelade på en rad. I bilden ovan var webbläsarfönstret lite smalare, och därför ligger några av knapparna på raden under.

Textformatering

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Använd B och I för fet respektive kursiv stil

De två knapparna längst till vänster ("B" och "I") står för respektive fet ("bold") och kursiv ("italics") stil. Använd dem för att särskilt markera vissa ord i texten.

Observera att man inte använder fet stil för att skapa rubriker! I stället använder man då rubriknivåer som beskrivs längre ner.

Man kan också använda tangentbordsgenvägar för de två stilarna: Cmd + B respektive Cmd + I.

Punktlistor

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Det finns ingen anledning att göra listor manuellt

Nästa två knappar ska i det ena fallet föreställa punkter med text efter, i det andra fallet siffror med text efter. 

Dem ska man använda så snart man vill lista något i punktform eller i turordning.

Om du vill skapa en numrerad lista, så skriver du inte "1." i början av raden. I stället skriver du ingenting.

Då du är klar med de olika stegen, och matat in en radbrytning mellan varje, så markerar du dem bara och klickar på knappen som föreställer siffror med text efter. Genast har du en numrerad lista.

Klickar du i stället på knappen som föreställer punkter med text efter, så blir det en snyggt formaterad punktlista.

Dubbelånger

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Här får den ångerfulle sitt lystmäte

De följande knapparna heter på engelska "Undo" och "Redo". Det första är den klassiska ångra-funktionen – och den andra "ångrar ångringen". 

Man kan föreställa sig att alla handgrepp man gör sparas i en lista. Då blir det naturligt att "tillbakapilen" står för att ångra sig – gå tillbaka i listan – medan "framåtpilen" i stället "ångrar ångringen". 

Länka externt 

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Använd den här funktionen för att länka externt – men tänk på att det finns ett särskilt verktyg för interna länkar

Vill man länka till något utanför den egna Drupal-sajten, så använder man kedjan till vänster.

För interna länkar – se längre ner. Observera att det räknas som externt också om det är annan sajt under lu.se-domänen.

Om man på exempelvis lu.se länkar till någon sida på medarbetarwebben.lu.se, så är det en extern länk. Det är i det här fallet bara internt om länken går till en annan sida under lu.se.

För att skapa en länk – markera texten som ska bli klickbar, klicka på kedjan och skriver därefter in adressen dit man ska komma i URL-fältet. Den överkryssade kedjan (till höger) tar bort en länk och gör den markerade länken till vanlig text igen.

Skulle det inte handla om en länk till en vanlig webbsida – i mer tekniska sammanhang finns det kanske anledning att länka till en ftp-server – kan man välja ett annat protokoll under den rubriken. I rullisten "Link type" kan man välja om det handlar om en e-postadress som ska göras klickbar, eller om man vill länka till ett ankare på en (mycket lång) sida.

Den nyfikne läsaren har säkert redan upptäckt att det är fullt möjligt att länka också till interna sidor här. Undvik ändå detta. Verktyget Linkit som beskrivs nedan har särskilda egenskaper som gör det särskilt lämpligt för interna länkar.

Länka inom dokument: Ankare

skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Ankarlänkar används för att länka internt.

I ett mycket långt dokument kan man hjälpa användaren genom att lägga in så kallade ankarlänkar som gör det möjligt att hoppa direkt till ett särskilt avsnitt i texten.

Det är här funktionen med den lilla flaggan som symbol kommer in i bilden.

Tanken är att man först använder flaggan för att sätta ut ankare på de platser i texten dit man vill att läsaren ska kunna hoppa bara med hjälp av ett musklick.

Klicka på flaggan för att skapa ankaret. Du blir då ombedd att ge det ett namn. Om vi till exempel ville kunna länka till förra stycket här ovan skulle vi kanske ge ankaret namnet "extlink". Lämpligtvis skulle man då lägga det på samma rad som rubriken. Ankaret symboliseras av en röd flagga.

Då man sedan vill skapa en länk till ankaret, gör man som vanligt – men med tillägget att man i slutet av url:en lägger till tecknet brädgård följt av ankarnamnet. I vårt fall skulle det bli, "#extlink". Länkar vi internt på sidan (om den exempelvis inleds med en innehållsförteckning med länkar) räcker också just det.

Länkar vi däremot från en extern sida skulle länken i det här fallet bli http://lathunden.prodwebb.lu.se/sa-arbetar-du-med-textredigeraren#extlink.

Upphöjd och nedsänkt text

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Kemisten, matematikern och den som gillar en omfattande notapparat kan glädjas åt denna formateringsmöjlighet

De följande två funktionerna är säskilt till glädje för den som skriver matematisk och naturvetenskaplig text. Mera avancerade matematiska formler får man inte till, men upphöjda och nedsänkta tecken ger i alla fall en del möjligheter: x2 + 2x + 1 = (x + 1)2, H2SO4.

Observera att de upphöjda och nedsänkta tecknen inte syns i textredigeraren, utan bara då texten publicerats. Den kontroll man kan göra är att försäkra sig om att det i botten av textredigerarrutan står "sup" respektive "sub" då man har markören på det aktuella tecknet.

Använd gärna möjligheten att spara som utkast för att undvika obehagliga överraskningar.

Blockcitat

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
För att särskilt lyfta fram längre citat kan man använda den här funktionen

Den som vill lyfta fram ett längre citat använder med fördel funktionen för blockcitat (kallas också "ryckcitat" i tidningssammanhang).

I stället för att bara bli ett eget stycke framhävs citatet lite extra. Man undviker då också konstiga hemmasnickrade lösningar med fet eller kursiv stil.

Klockan fyra på morgonen krossade Karl-Bertil Jonsson med en lättad suck den sista i wellpapp inslagna kristallvasen mot Kungl. postverkets begongvägg och begav sig hem genom de tomma gatorna.

Det räcker att markören står i det aktuella stycket som ska bli ett blockcitat – man behöver inte markera texten.

Horisontell avdelare

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
När. du byter ämne – men inte tillräckligt mycket för att det ska behövas en ny sida – kanske en horisontell avdelare kan hjälpa läsaren att hitta i din text.

För att markera delar av texten kommer man långt med att dela upp i stycken samt de två rubriknivåer som erbjuds (se nedan).

Möjligheten att dela upp innehållet mellan flera olika sidor finns förstås också.

Om det ändå inte är tillräckligt så finns den horisontella avdelaren. Den består av en horisontell linje som man kan lägga in i texten för att skapa en tydlig avgränsning mellan olika teman, till exempel.

Klippbordet

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Man kan klistra in på flera olika sätt – men bara ett duger.

De fem följande funktionerna handlar om klippbordet och är välkända för de flesta. 

Klippa ut och kopiera, som är de två första tänker jag inte orda om alls.

Därefter följer tre olika klistra in-verktyg. Det finns också ett fjärde, mycket intuivt sätt, att klistra in på, nämligen att direkt i textredigeraren trycka Ctrl + V eller Cmd + V. De flesta av de här sätten bör undvikas i Drupal. 

Om man klickar Ctrl/Cmd + V får man med sig all möjlig formatering från källan. Har man exempelvis kopierat en text från Word, där den största rubriknivån finns med, så kommer den med till Drupal – trots att den inte ska användas där (den är reserverad för sidans "riktiga" rubrik, på den här sidan "Drupal-lathunden"). 

Detsamma gäller om man använder den "vanliga" inklistringen längst till vänster och den särskilda Word-varianten längst till höger av de tre.

Använd därför alltid den mittersta inklistringssymbolen i Drupal. Då får man upp en särskild ruta där det är helt tillåtet att klistra in med hjälp av Ctrl/Cmd + V. Då försvinner nämligen all formatering och texten klistras in rent. Använd sedan Drupals egna formateringsverktyg.

Det sista verktyget i gruppen används för att ta bort formatering från text. Det gäller emellertid inte all formatering. Fetstil, kursiv stil, upphöjt och nedsänkt är exempel på sådant som försvinner, men inte en evetuell punktlista eller rubrik.

Därför duger den inte för att rensa en text om man klistrat in direkt från Word. Ta i stället bort den och gör om med det rena textinklistringsverktyget. 

Specialtecken

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Så här gör du för att använda specialtecken – men se upp!

Knappen med den grekiska bokstaven stora sigma använder man för att lägga till ovanliga tecken som inte utan vidare kan nås via tangentbordet. 

Urvalet är emellertid en smula begränsat. 

Sitter du på en Mac är det enklare att trycka Ctrl+Cmd+Mellanslag. Då hjälper operativsystemet till med ett stort urval av olika symboler och emojis. En motsvarande funktion i Windows i programmet Teckenuppsättning.

Observera dock att vissa tecken, exempelvis emojis, kan göra det omöjligt att spara sidan i Drupal.

Rubriker

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Strukturera ditt innehåll med hjälp av rubriker, men använda inte för många nivåer.

I rullistan till höger om sigma-tecknet väljer man mellan vanlig text ("Normal") och två olika rubriknivåer, "Heading 2" och "Heading 3". 

"Heading 1" är redan använd för sidans huvudrubrik och går därför inte att välja.

Det är heller inte lämpligt att använda för många rubriknivåer. Bryt i så fall hellre upp din text på flera sidor. Och blir styckena under de lägsta rubriknivåerna riktigt korta kanske en punktlista kan fungera?

Maximera textredigeraren

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Behöver du vara i fred med din text? Testa att maximera textredigeraren

Tycker du att textredigeraren är för liten? Med hjälp av knappen med de fyra utåtriktade pilarna kan den maximeras så att den tar upp hela webbläsarfönstret.

Det kan ibland vara ett fiffigt trick för att kunna koncentrera sig bättre på skrivandet.

Emellertid försvinner övriga viktiga funktioner, till exempel möjligheten att spara och publicera texten i helskärmsläget. Men klicka bara på samma knapp för att komma tillbaka till det vanliga läget igen när du vill spara ditt alster.

Länka internt

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Ska du länka internt på din sajt? Använd Linkit.

Då det gäller att länka till sidor inom samma webbplats, så är rekommendationen att använda verktyget Linkit som man når med hjälp av knappen med en kedja och ett litet plustecken nästan längst till höger.

Det fungerar att använda det vanliga länkverktyget, men Linkit är bättre och gör jobbet enklare.

I stället för att behöva hitta krångliga url:er och hålla på och kopiera och klistra in, så skriver man bara in ungefär vad sidan heter. Det räcker med de första tecknen, så vet oftast Drupal vad det är man menar.

Om det inte omedelbart står klart vad det är man syftar på, så får man upp en lista med alternativ, där man bara klickar på den sida man vill ha.

Linkit känner igen flera olika innehållstyper, så förutom exempelvis undersidor och artiklar, så dyker det även upp till exempel filer som man laddat upp till Drupal.

En annan viktig fördel med att använda Linkit är att länkarna fortsätter att fungera även om sidan får ett nytt namn eller flyttas i strukturen. Absoluta url:er som går till interna sidor konverteras automatiskt till Drupal-sökvägar – mycket praktiskt för dig som är van vid att kopiera och klistra in länkar.

Infoga bilder och video

Skärmklipp från Drupals administrationsgränssnitt
Här hanterar du olika typer av media på din sajt

Längst till höger finns en symbol som föreställer ett fotografi. Den används för att lägga till bilder i sådana innehållstyper som tillåter det i brödtexten.

På en startsida eller ingångssida har man ett separat bildspel, men i en längre text på en undersida kan man lägga in flera bilder inne i själva brödtexten.

Vid sådana tillfällen ser man till att stå med markören på den rad där man vill att bilden ska ligga. Därefter klickar man på "Lägg till media". Här finns det flera olika sätt att välja media på: "Ladda upp", "Webb", "Bibliotek" och "My files". 

Om man till exempel vill ladda upp en helt ny bild från sin dator, så går man via fliken "Ladda upp". Det är också där man hamnar från början när man väljer "Lägg till media". 

För att länka in material som finns någon annanstans på webben, till exempel på Youtube elle Vimeo, gör man det under fliken "Webb". Det är det förfaringssättet som används för att länka in video vid Lunds universitet. 

Vill man använda en bild som redan finns uppladad på ens Drupal-sajt, så kan man alltid hitta den under "Bibliotek". Där finns också en fiffig sökfunktion som gör det enkelt att finna det man är ute efter. Och du – tänk på att ju bättre du är på att fylla i data om de filer du laddar upp, desto enklare blir de att hitta nästa gång du behöver dem!

Under "Bibliotek" hittar du alla Drupal-filer som du har rätt att använda i systemet. Det är din behörighet som avgör om du till exempel har tillgång till filer som någon annan laddat upp. "My files" innehåller de filer som du själv laddat upp.

Sidansvarig: